Wayland Baptist University

 

 

January 15 - May 10

 

Course Number
Course Name
Starting Date
Day of Classes
Beginning Time
Ending Time
Building
Instructor
PIAN1102 CLASS PIANO II 01/15/2014
TR
09:25:00 am 10:15:00 am HMC
Hsu, Yutsu
PIAN1102 CLASS PIANO II 01/15/2014
TR
10:50:00 am 11:40:00 am HMC
Hsu, Yutsu
PIAN1105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN1105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN1105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN1106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN1106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN1106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN1205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN1205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN1205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN1206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN1206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN1206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN2102 CLASS PIANO IV 01/15/2014
TR
08:00:00 am 08:50:00 am HMC
Hsu, Yutsu
PIAN2102 CLASS PIANO IV 01/15/2014
M
4:35:00 pm 5:50:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN2105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN2105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN2105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN2106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN2106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN2106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN2205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN2205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN2205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN2206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN2206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN2206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN3105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN3105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN3105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN3106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN3106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN3106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN3110 ACCOMPANYING SEMINAR 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN3205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN3205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN3205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN3206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN3206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN3206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN4105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN4105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN4105 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN4106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN4106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN4106 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN4205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN4205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN4205 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra
PIAN4206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Fountain, Richard
PIAN4206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Belshaw, Gary
PIAN4206 PRIVATE PIANO 01/15/2014
TBA
12:00:00 pm 12:00:00 pm HMC
Flournoy-Buford, Debra