DR. KELLY WARREN

Dr. Kelly B. Warren

  Dr. Kelly B. Warren

Associate Professor

Management

1900 West 7th  Street - CMB 1268

Plainview, Texas 79072


(806) 291-1023     Fax: (806) 291-1957

Office:  Nunn Business Bldg. # 103 


E-mail:  warrenk@wbu.edu

Dr. Kelly Warren - FALL  2013

Time Monday Wednesday Friday Time Tuesday Thursday
8:00 - 8:50 Office Hours 8:00 - 9:15 Office Hours Office Hours
9:00 - 9:50 Office Hours 9:25 - 10:40 BUAD 4334 BUAD 4334
10:00 - 10:50 j0310392
Office Hours
10:50 - 12:05 MGMT 3304 HY Office Hours
11:00 - 12:15 Chapel 11:30 - 12:20
12:20 - 1:00 12:20 - 1:10
1:00 - 1:59 12:15 - 1:30 BUAD 5304 BUAD 5304
2:00 - 2:59 1:45 - 3:00 Office Hours Office Hours
3:00 - 3:59 3:10 - 4:00 Office Hours Office Hours
4:00 - 5:00 4:00 - 4:30
6:30 - 9:30 4:35 - 5:50